Botox ®

Book konsultation
Download patientinformation:

Botulinumtoksin eller Vistabel/Botox anvendes til behandling af aldringsforandringer i ansigtet. Typisk anvendes Botulinumtoksin i de tidlige stadier af aldringsforandringer, imens de sværere forandringer behandles med kirurgiske indgreb. De typiske behandlinger er udglatning af bekymringsfurer, udglatning af panderynker, udglatning af rynker omkring øjnene.

Hvordan foregår rynkebehandling med Botulinumtoksin?

Botulinumtoksin er en nervegift. Med Botulinumtoksin kan man kontrolleret lamme muskulatur ved at blokere for nerve-endernes receptorer. Effekten af Botulinumtoksin aftager over en periode på ca. 3 mdr. i takt med, at nerve-enderne danner nye receptorer.

Dybere rynker i ansigtet, specielt panden, bekymringsfure og smilerynker kan udglattes ved at de underliggende mimiske muskler lammes med Botulinumtoksin.

Forløb

Forundersøgelse
Inden forundersøgelsen vil du få udleveret et skema om dit generelle helbred, allergi, medicin og persondata samt efterfølgende et skema omkring samtykke til operation og hospitalets kommunikation med tredjepart.

Der vil ved forundersøgelsen blive taget billeder til brug for senere dokumentation af den gennemførte behandling (før/efter billeder).
Alle disse data er beskyttet af persondataloven og vores tavshedspligt. Du får udleveret skriftlig information om behandlingen. I henhold til lovgivningen skal der gå mindst 2 døgn før du kan booke dig til en behandling.

Du har krav på en bisidder under forundersøgelsen, såfremt du ønsker dette.

Følgevirkninger

Ideelt set skal der ikke være nogen følgevirkninger, andet end den tilsigtede effekt af behandlingen.
Umiddelbart efter behandlingen vil der være små mærker efter indstik og ømhed. Der kan også være lidt ekstra hævelse, som aftager i løbet af den første tid.

Komplikationer

Botulinumtoksin
Ved indsprøjtning kan de forkerte muskler blive påvirket, hvilket kan medføre utilsigtede effekter, der først aftager efter de 3 måneder. Såfremt Botulinumtoksin gives for hyppigt, når de pågældende muskler ikke, at restituere, hvilket kan medføre blivende svækkelse. Dette er årsagen til, at der ikke skal gives fornyet Botulinumtoksin-behandling før end effekten af den sidste behandling er aftaget.

Holdbarhed

Botulinumtoksin effekt aftager efter 3 måneder, men ved de efterfølgende behandlinger kan effekten vare op til 6 måneder.

Farooq har mere end 25 års erfaring indenfor plastikkirurgi. Han har specialiseret sig i æstetisk og kosmetisk kirurgi. Farooq taler foruden dansk også svensk, engelsk, dari og persisk.

Book
Farooq Nasseri Speciallæge i plastikkirurgi