Ar-korrektion

Book konsultation
Download patientinformation:

Korrektion af ar kan foretages med laserbehandling, slibning og kirurgi. Laserbehandling og slibning kan udglatte et gammelt tykt ar, men ofte er en egentlig operation at foretrække. Ved en ar-korrektion fjernes arret og helingen starter forfra. Det betyder, at der kommer et nyt ar. Der skal altså kun foretages ar-korrektion, når det eksisterende ar er meget skæmmende og det kan forventes, at det nye ar bliver pænere. Der findes visse ar-problemer, hvor kirurgisk korrektion ikke skal forsøges. Keloid er en sådan tilstand, hvor ar-vævet vokser som en godartet knude. Dette er en arvelig lidelse, hvorfor du skal være ekstra tilbageholdende, hvis der er ar-problemer i din nære familie.

Hvordan?

Operationens primære formål kan være, at stille diagnose, behandle sygdom eller en kosmetisk korrektion.

Diagnose
Når det primære formål er, at stille en diagnose, kan der ikke altid tages store hensyn til det kosmetiske. Specielt, hvis mistanken gælder modermærkekræft er der udelukkende fokus på, at forandringen bliver fjernet i sin helhed og der sikres den bedst mulige undersøgelse under mikroskop.

Behandle sygdom
Hvis det primære formål er, at behandle sygdom som eksempelvis hudkræft, modermærkekræft eller generende godartede knuder, skal det sikres, at hele forandringen bliver fjernet. Selvfølgeligt kan der tages visse hensyn til placering af ar og sikre det pænest mulige resultat.
Kosmetiske korrektioner
Ved de kosmetiske korrektioner er det vigtigste hensyn, at det nye ar minimeres og placeres optimalt.

Forundersøgelse

Ved forundersøgelsen vurderes hudforandringen med henblik på, at fastslå om der skal stilles en diagnose, om forandringen kræver en bestemt behandling eller om der er tale om en kosmetisk korrektion. Hvis problemstillingen er kosmetisk, foretages en vurdering af, det forventede resultat i forhold til følgevirkninger og risiko.

I visse tilfælde skal der foretages yderligere undersøgelser inden en evt. operation.
Inden forundersøgelsen vil du få udleveret et skema om dit generelle helbred, allergi, medicin og persondata samt efterfølgende et skema omkring samtykke til operation og hospitalets kommunikation med trediepart.
Der vil ved forundersøgelsen evt. blive taget billeder til brug for senere dokumentation af den gennemførte behandling.
Alle disse data er beskyttet af persondataloven og vores tavshedspligt.
Du får udleveret skriftlig information om operationen.
Hvis det drejer sig om et kosmetisk kirurgisk indgreb, skal der i henhold til lovgivningen gå mindst 2 døgn før du kan booke dig til en operation planlagt til lokal bedøvelse og mindst en uge, hvis operationen er planlagt til fuld bedøvelse.

Du har krav på, at kunne medbringe en bisidder ved forundersøgelsen, hvis du ønsker dette.

Operation

Ambulant operation
Foregår i lokal bedøvelse og ambulant, hvilket betyder at du kommer hjem efter kort observation.
Du møder kort tid inden operationen. Operationssygeplejersken tager imod dig og informerer om det planlagte indgreb.

Efter operationen skal du blive kort tid på hospitalet til observation for eventuelle bivirkninger til bedøvelsen.

Typisk skal du forvente at det samlede forløb tager ca. 2 timer.

Operation I fuld bedøvelse
Foregår typisk som såkaldt sammedagskirurgisk (kort indlæggelse). Hvis du skal i fuld bedøvelse skal du være fastende 6 timer inden operationen, dog må du drikke vand indtil 2 timer før operationen.
Operationssygeplejersken tager imod dig og viser dig tilrette.
Efter operationen overføres du til opvågningsafdelingen, hvor du observeres indtil du er helt vågen og klar. De fleste patienter kan gå hjem direkte fra opvågningsafsnittet, men enkelte overføres til sengeafdelingen til yderligere observation.
Typisk skal du forvente at det samlede forløb tager ca. 5 timer.

Efter operationen
Arret dækkes med et plaster. Dette plaster skal du lade være indtil trådfjernelse. Efter 7-12 dage, skal du tilbage på hospitalet, hvor trådene fjernes.
Kontrol af resultatet foregår hos din plastikkirurg ca. 3 mdr. efter operationen

Følgevirkninger

Ar
Arrene vil de første måneder være røde og let hævede. Herefter falder de til ro og bleger af. Det endelige udseende af arrene kan først vurderes efter 1 år.
Nedsat følsomhed af huden
Tæt ved arret kan der opstå skade på de små følenerver til huden. Følsomheden vender typisk tilbage efter op til 3 mdr.

Komplikationer

Blødning
Kraftig hævelse og misfarvning kan skyldes en blødning. Dette kan oftest behandles med afkøling og let kompression. Kun meget sjældent er det nødvendigt, at operere for at standse en blødning. Men for en sikkerheds skyld anmoder vi patienter med kraftig hævelse om straks at give møde på hospitalet til vurdering.

Infektion
Infektion viser sig som rødme, varme og hævelse. Typisk kræves behandling med antibiotika. Ubehandlet kan en infektion ødelægge resultatet grundet uhensigtsmæssig dannelse af ar-væv. Det er vigtigt, at du straks henvender dig til hospitalet ved tegn på infektion.

Holdbarhed

Holdbarhed af hudforandringer er holdbart, såfremt forandringen er fjernet i sin helhed. Forandringen kan dog komme langsomt igen, hvis der er efterladt en lille rest af forandringen. På Bodylift Center sender vi altid forandringerne til undersøgelse under mikroskop, primært for at sikre den rigtige diagnose, men også for, at undgå tilbagefald.

Andreas har mere end 25 års erfaring og har særlig ekspertise i plastikkirurgi efter stort vægttab og graviditet. Han er Danmarks “National Secretary” for The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Book
Andreas Printzlau Speciallæge i plastikkirurgi