Øjenlågsoperation

Book konsultation
Download patientinformation:

Slap hud på øvre og nedre øjenlåg, samt frembuling af fedt kan reduceres ved øjenlågsoperation.

Nedre øjenlåg udføres typisk som kosmetisk indgreb, mens det øvre øjenlåg i nogle tilfælde kan udføres over syge- og sundhedsforsikring. På Printzlau Privathospital tager vi dog som udgangspunkt ikke henvisning derfra. Øvre øjenlågsplastik er et relativt simpelt kirurgisk indgreb, imens de nedre øjenlåg er lidt mere kompliceret.

Øvre øjenlåg opereres i lokal bedøvelse ambulant, imens nedre øjenlåg sædvanligvis opereres i fuld bedøvelse, som sammedagskirurgisk indgreb.

Hvem henvender øjenlågsoperationer til?

Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet.
På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende hudoverskud, hvor huden efterhånden udsletter den såkaldte ”globelinie” og lægger sig helt ned på øjenvipperne. Dette forværres ofte af slapheden nedover panden, som bidrager yderligere ved at øjenbrynene sænkes, så huden under øjenbrynet skubbes ned på øvre øjenlåg. Desuden slappes de dybe hinder, som holder fedtvævet inde i øjenhulerne, hvilket hos nogle kan betyde, at øjenlågene bliver meget fyldige og tunge.

I lette tilfælde medfører det æstetiske gener af at se ”træt” eller ”slidt” ud. Øjenlågene kan ”klistre sammen” og hos kvinder kan dette vanskeliggøre anvendelse af øjenmakeup. Efterhånden kan det give gener i form af spændinger hen over panden og hovedpine grundet forsøg på at løfte øjenlågene ved, konstant, at spænde pandemuskulaturen. I udtalte tilfælde kan det medføre fysiske gener i form af skyggedannelse i ydre, øvre del af synsfeltet.

På de nedre øjenlåg er det i højere grad de dybere forandringer, der giver synlig ældning. Her medfører slapheden af de dybere hinder, at fedtvævet buler lidt frem og med alderen medfører såkaldte ”poser under øjnene”. Den manglende spændstighed af huden medfører lille hudoverskud og rynkedannelse. Hos nogle dannes en aflang fordybning, et såkaldt tåre-trug (tear-through) ind mod næsen, hvilket giver en mørk skyggedannelse (mørke rander under øjnene).

I meget høj alder mistes fedtfylden i øjenhulerne, så øjene synker dybere ind i øjenhulerne.

Hvordan udføres en øjenlågsoperation?

Øvre øjenlågsoperation
Gennem snit i øvre øjenlåg fjernes overskydende hud, muskulatur og evt. lidt fedtvæv. Snittet bør hos nogle forlænges ud i en smilerynke, for at reducere evt. hudoverskud der. Hos andre bør operationen suppleres med løft af øjenbryn.

Nedre øjenlågsoperation
Gennem et snit langs kanten af nedre øjenlåg skabes adgang til de dybere hinder og muskulaturen. Herefter kan der fjernes eller omfordeles lidt fedtvæv og muskulaturen opstrammes. Der foretages typisk meget beskeden eller ingen reduktion af huden. Operationen kan evt. suppleres eller hos nogle, helt erstattes af transplantation af fedtvæv, hvorved konturer udjævnes.

Forundersøgelse

Gennem samtale med din plastikkirurg, afdækkes dine gener og plastikkirurgen vurderer muligheder og begrænsninger. Du bør ikke bære øjenmakeup på undersøgelsestidspunktet. Du informeres om de mulige operationer, det forventede resultat, følgevirkninger samt risici.

I visse tilfælde skal der foretages yderligere undersøgelse ved øjenlæge, anden specialist eller ved blodprøver, inden det kan vurderes om det er forsvarligt at gennemgå operation.
Inden forundersøgelsen vil du få udleveret et skema om dit generelle helbred, allergi, medicin og persondata samt efterfølgende et skema omkring samtykke til operation og hospitalets kommunikation med trediepart.

Der vil ved forundersøgelsen blive taget billeder til brug for senere dokumentation af den gennemførte behandling (før/efter billeder). Alle disse data er beskyttet af persondataloven og vores tavshedspligt. Du får udleveret skriftlig information om operationen.

Hvis det drejer sig om et kosmetisk kirurgisk indgreb, skal der i henhold til lovgivningen gå mindst 2 døgn før du kan booke dig til en operation planlagt til lokal bedøvelse og mindst en uge, hvis operationen er planlagt til fuld bedøvelse.

Du har krav på en bisidder under forundersøgelsen, såfremt du ønsker dette.

Operationen

Øvre øjenlågsplastik
Foregår i lokal bedøvelse og ambulant (du kommer hjem efter kort observation).
Du møder ind kort tid inden operationen. Operationssygeplejersken tager imod dig og informerer om det planlagte indgreb. Efter operationen skal du blive kort tid på hospitalet til observation og behandling med kølebriller.
Typisk skal du forvente at det samlede forløb tager ca. 2 timer.

Nedre øjenlågsplastik
Foregår typisk i fuld bedøvelse (kan foretages i lokal bedøvelse). Operationen er såkaldt sammedagskirurgisk (kort indlæggelse). Hvis du skal i fuld bedøvelse skal du være fastende 6 timer inden operationen, dog må du drikke vand indtil 2 timer før operationen. Operationssygeplejersken tager imod dig og viser dig tilrette.
Efter operationen overføres du til opvågningsafdelingen, hvor du observeres indtil du er helt vågen og klar. De fleste patienter kan gå hjem direkte fra opvågningsafsnittet, men enkelte overføres til sengeafdelingen til yderligere observation. Typisk skal du forvente at det samlede forløb tager ca. 5 timer.

Efter operationen

Du anbefales at anvende kølebrillerne 5 minutter, hver time i det første døgn. Første nætter bør du ligge med hovedet lidt højt. Begge dele mindsker hævelsestendensen.

Du får en øjensalve som du skal bruge til natten og som du kan bruge om dagen, hvis du føler tendens til udtørring af øjnene.

Du vil ikke være præsentabel den første uge efter operationen. Dels er der en tynd tråd, samt plasterbandage af hele nedre øjenlåg. Dels kan der være misfarvning og hævelse i op til 3 uger efter operationen.

Efter en uge, skal du tilbage på hospitalet, hvor tråden fjernes.
Kontrol af resultatet foregår hos din plastikkirurg ca. 3 mdr. efter operationen.

Øvre og nedre øjenlågsoperation kan foregå i samme seance og i givet fald altid i fuld bedøvelse. Forløbet er som beskrevet ved nedre øjenlågsplastik.

Følgevirkninger

Hævelse
Der kan være hævelse op til måneder efter øjenlågsoperation. Dette er meget individuelt og kan være meget generende. Ved nedre øjenlåg kan hævelsen betyde, at der er en såkaldt lukkedefekt, således at øjet ikke lukker helt i. Dette medfører udtørring og kræver behandling med øjendråber og salve indtil hævelsen er helt forsvundet.

Irritation
Mange patienter føler en irritation i øjnene i tiden efter en øjenlågsplastik. Dette kan skyldes ovennævnte hævelse eller være en følge af helingsprocesserne.

Ar
Arrene vil de første måneder være røde og let hævede. Herefter falder de til ro og bleger af. Det endelige udseende af arrene kan først vurderes efter 1 år.

Nedsat følsomhed af øjenvipper
Især kvinder bemærker nedsat følelse af øjenvipperne efter øjenlågsplastik. Dette generer når der anvendes øjenmakeup. Følsomheden vender tilbage efter op til 3 mdr.

Risiko for komplikationer

Blødning
Kraftig hævelse og misfarvning omkring øjet skyldes ofte en blødning. Dette behandles ofte med kølebriller, højt hovedleje og sygemelding. Kun meget sjældent er det nødvendigt at operere for at standse en blødning. Men for en sikkerheds skyld anmoder vi patienter med kraftig hævelse om straks at give møde på hospitalet til vurdering.

Infektion
Infektion efter øjenlågsoperation er meget sjældne. Der vil opstå rødme, varme og hævelse. Typisk behandles med antibiotisk øjendråber og salve, men i sjældne tilfælde er det nødvendigt med tabletbehandling. Ubehandlet kan en infektion ødelægge resultatet grundet uhensigtsmæssig dannelse af ar-væv. Det er vigtigt, at du straks henvender dig til hospitalet ved tegn på infektion

Lukkedefekt
I perioden efter operationen kan der være hævelser, der betyder at øjenlågene ikke lukker sig helt om natten. Dette medfører udtørring af slimhinden i øjet, hvilket giver fornemmelse af ”grus” i øjnene. Specielt ved nedre øjenlågsplastik kan der opstå mere permanent lukkedefekt. Dette skyldes enten, at der er fjernet for meget hud i forbindelse med operationen eller at der er dannet for meget arvæv. Dette kræver en fornyet operation

Ptose
Hvis der opstår skade på den dybere muskulatur i øvre øjenlåg kan dette medføre såkaldt ptose, hvor det skadede øjenlåg hænger lavere end det modsatte. Det er en ekstrem sjælden komplikation til almindelig øvre øjenlågsplastik.

Holdbarhed

Hudens elasticitet aftager fortsat efter din operation. Dette betyder, at problemerne med løs hud over og under øjnene langsomt kan komme igen. Både arvelige og miljømæssige faktorer spiller ind og det er en god ide, at undgå rygning og stærk sol. Det er således individuelt om generne igen bliver betydende for den enkelte.

Farooq har mere end 25 års erfaring indenfor plastikkirurgi og har udført mange øjenlågsoperation. Han har specialiseret sig i æstetisk og kosmetisk kirurgi. Farooq taler foruden dansk også svensk, engelsk, dari og persisk.

Book
Farooq Nasseri Speciallæge i plastikkirurgi