Ørekorrektion

Book konsultation
Download patientinformation:

Den mest almindelige ørekorrektion er operation for udstående ører også kaldet ”stritører” eller ”flyveører”. Mindre hyppige former for ørekorrektioner kan rette sig mod såkaldte ”alfeører” eller skader på øret efter øreringe eller lignende.

De fleste ørekorrektioner foretages i lokal bedøvelse ambulant (du kommer hjem samme dag), imens den største såkaldte åbne operation for stritører foretages i fuld bedøvelse, som sammedagskirurgisk indgreb.

Stritører

Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie bagkant ligger mindre end 2 cm fra ”hovedet”. For nogle er udstående ører et stort psykosocialt problem og der har været tradition for, at tilbyde ørekorrektion til børn på forældrenes anmodning.

Ved mistanke om ”stritører” hos et helt nyfødt spædbarn kan lægen faktisk ”forme” øret med en forbinding i de første uger af barnets levetid. Herefter ”stivner” ørebruskene og faconen bliver svær eller umulig at påvirke uden operation.

Stritører skyldes enten at ”øreskålen” er for dyb eller at ”ombukningen” af øret ikke er markeret nok. Det kan naturligvis også skyldes en kombination af begge dele.
Afhængig af problemets anatomiske karakter vil du blive tilbudt operation med forskellige teknikker.

”Alfeører”

Visse personer har en lille spids forhøjning på toppen af ørebruskene på den ene eller begge sider. Dette kan ofte korrigeres med en lille operation i lokalbedøvelse. I enkelte tilfælde må der fjernes en lille kile af øret. Arret kan ofte lægges på bagsiden af kanten af øret men i nogle tilfælde må der accepteres ar på ydersiden.

Ekstra ørebruske

I fostertilstanden kan der dannes små ekstra ørebruske, der typisk ligger foran øret ind mod kinden. Fjernelse af disse kan være helt simpel, men kan være tale om underliggende fistler (kanaler), der kræver udredning og operation på en øre-næse-hals kirurgisk afdeling.

Følger efter øreringe

Åbninger/skader efter øreringe kan være spaltede øreflipper efter uheld eller udspilede øreflipper efter mange års anvendelse af øreringe eller bevidst i forbindelse med piercing. I mange tilfælde kan øreflipperne genskabes, men operationen vil efterlade blivende ar på øreflipperne.

Teknikker

Lukkede operationer for stritører
Operation af øreskålen (concharesektion)
Ved et snit på bagsiden af øret fjernes et halvmåneformet stykke af brusken i den dybe skål. Brusken syes sammen, hvorved ørets frie kant trækkes længere ind mod hovedet.
Alternativt kan hele skålen syes tættere ind mod hovedet

Operation af ombukningen af øret
Gennem et snit på bagsiden af øret dannes en kanal under huden på ydersiden af ørebrusken, der hvor ombukningen ikke er kraftig nok. Ved at svække bruskens yderside og evt. sætte tråde på bagsiden, kan ombukningen gøres tydeligere og ørets frie kant, kan derved komme tættere ind til hovedet.

Åben operation for stritører
Ved kombination af dyb skål og manglende ombukning, kan der ofte med fordel foretages en åben operation, hvor ørets brusk helt blotlægges og derved kan formes frit med slibning på forsiden og fjernelse af overskydende brusk. Arret ligger fortsat på bagsiden af øret.

Operation af børn
Børn kan naturligvis kun opereres efter samtykke med deres forældre eller værge. Hvis problemets omfang kun betragtes som kosmetisk må operation på børn ikke gennemføres. Dette er en beskyttelse af børnene gennem loven om kosmetiske behandlinger.

Vi fraråder generelt operation af børn under 14 år. Dels fordi de vil have vanskeligt ved at medvirke til en operation i lokal bedøvelse og dels fordi det kan være svært at få en fornemmelse af de yngre børns eget ønske med hensyn til operation. Vi tilbyder ikke fuld bedøvelse til mindre børn.

Forundersøgelse

Gennem samtale med din plastikkirurg, afdækkes dine gener og plastikkirurgen vurderer muligheder og begrænsninger. Du informeres om de mulige operationer, det forventede resultat, følgevirkninger samt risiko for komplikationer.

Inden forundersøgelsen vil du få udleveret et skema om dit generelle helbred, allergi, medicin og persondata samt efterfølgende et skema omkring samtykke til operation og hospitalets tilladelse til at dele oplysninger med andre.
Der vil ved forundersøgelsen blive taget billeder til brug for senere dokumentation af den gennemførte behandling (før/efter billeder).

Alle disse data er beskyttet af persondataloven og vores tavshedspligt.
Du får udleveret eller kan selv fra hjemmesiden udprinte skriftlig information om operationen.
Hvis det drejer sig om et kosmetisk kirurgisk indgreb, skal der i henhold til lovgivningen gå mindst 1 uge før du kan booke dig til en operation planlagt til lokal bedøvelse og mindst en uge.

Du har krav på en bisidder under forundersøgelsen, såfremt du ønsker dette.

Operationen i lokalbedøvelse og ambulant

Lokalbedøvelsen anlægges typisk som et ”øreblok” hele vejen omkring roden af øret. Du er vågen under operationen og kan samtale med personalet.
Du møder ind en times tid inden operationen. Operationssygeplejersken tager imod dig og informerer om det planlagte indgreb.

Efter operationen bliver der, ved de lidt større indgreb, anlagt en komprimerende forbinding.
Du skal blive kort tid på hospitalet til observation og opstart af smertebehandling.

Efter operationen
Hvis der er anlagt en komprimerende forbinding skal denne bæres dag og nat i en uge. De første nætter bør du ligge med hovedet lidt højt. Begge dele mindsker hævelsestendensen.
Du vil således ikke være præsentabel den første uge efter operationen. Efter fjernelse af den komprimerende forbinding vil ørerne være hævede og evt. misfarvede i op til 3 uger.
Tråden fjernes efter 10 dage.
Du skal sove med et pandebånd de første 3 uger efter operationen for at undgå, at øret folder mens du sover.

Kontrol af resultatet foregår hos din plastikkirurg 3 mdr. efter operationen.

 

Ørekorrektion i fuld bedøvelse

Operationen er såkaldt sammedagskirurgisk (kort indlæggelse). Hvis du skal i fuld bedøvelse skal du være fastende 6 timer inden operationen, dog må du drikke vand indtil 2 timer før operationen.
Operationssygeplejersken tager imod dig og viser dig tilrette. Efter operationen overføres du til opvågningsafdelingen, hvor du observeres indtil du er helt vågen og klar. De fleste patienter kan gå hjem direkte fra opvågningsafsnittet, men enkelte overføres til sengeafdelingen til yderligere observation.

Efter operationen
Hvis der er anlagt en komprimerende forbinding skal denne bæres dag og nat i en uge. De første nætter bør du ligge med hovedet lidt højt. Begge dele mindsker hævelsestendensen.
Du vil således ikke være præsentabel den første uge efter operationen. Efter fjernelse af den komprimerende forbinding vil ørerne være hævede og evt. misfarvede i op til 3 uger.
Tråden fjernes efter 10 dage.
Du skal sove med et pandebånd de første 3 uger efter operationen for at undgå, at øret folder mens du sover.

Kontrol af resultatet foregår hos din plastikkirurg 3 mdr. efter operationen.

Følgevirkninger

Hævelse
Der kan være hævelse i flere uger efter en ørekorrektion. Dette er meget individuelt og har primært kosmetisk betydning

Ar
Arrene vil de første måneder være røde og let hævede. Herefter falder de til ro og bleger af. Det endelige udseende af arrene kan først vurderes efter 1 år.

Nedsat følsomhed
Det er helt almindeligt med nedsat følsomhed af huden på øret efter en øreoperation. Det er derfor vigtigt at beskytte øret mod skader på grund af kulde eller ved at øret ligger foldet under søvnen. Følsomheden vender tilbage efter op til 3 mdr.

Risiko for komplikationer

Blødning
Det er vigtigt at forebygge blødning efter en øreoperation. Dette gøres almindeligvis med en komprimerende øreforbinding. Opstår der alligevel en blødning smerter øret under forbindingen og du skal straks søge tilbage til hospitalet. Hvis en blødning ikke udtømmes kan der opstå blivende skader på brusken og øret kan få en permanent uoprettelig skade.

Infektion
Infektion efter ørekorrektioner er meget sjældne. Der vil opstå rødme, varme og hævelse. Typisk behandles med antibiotika, men i sjældne tilfælde er det nødvendigt at udtømme betændelse kirurgisk. Ubehandlet kan en infektion ødelægge resultatet grundet skade på brusken eller dannelse af ar-væv. Det er vigtigt, at du straks henvender dig til hospitalet ved tegn på infektion.

Holdbarhed
Såfremt resultatet holder sig igennem helingsperioden vil det holde resten af livet. Men ørerne vokser faktisk ganske langsomt gennem hele livet, hvorfor det overordnede udseende vil ændre sig en smule. Ørevedhæng vil ligeledes trække i øreflipperne, så de langsomt kan blive længere.

Farooq har mere end 25 års erfaring indenfor plastikkirurgi. Han har specialiseret sig i æstetisk og kosmetisk kirurgi. Farooq taler foruden dansk også svensk, engelsk, dari og persisk.

Book
Farooq Nasseri Speciallæge i plastikkirurgi