Ansigtsløft

Book konsultation
Download patientinformation:

Ansigtsløft kommer i mange former. Ansigtsløft kan omfatte mange af ansigtets regioner, eller være rettet mod mellem-ansigtet alene. Ansigtsløftning kan være overfladiske eller dybe. Resultatet af et ansigtsløft hænger sammen med typen og bør naturligvis tilpasses den enkelte.

Hvordan udføres en ansigtsløftning?

Ansigtsløftning kommer i mange former. Ansigtsløftning kan omfatte mange af ansigtets regioner, eller være rettet mod mellemansigtet alene. Ansigtsløftning kan være overfladiske eller dybe. Resultatet af et ansigtsløft hænger sammen med typen og bør naturligvis tilpasses den enkelte.

Opstramning af senespejl og fjernelse af hud

Huden i sig selv er så elastisk, så hvis blot huden strammes op, giver den sig igen. Og efter få måneder er meget af opstramningen forsvundet. Men der ligger et tyndt, men stærkt senespejl (SMAS-laget) under huden, som kan holde sig stram i flere år, hvis det opstrammes. Og det er det, der sikrer et længerevarende resultat. Gennem kortere eller længere snit omkring øret løsnes huden derfor blot fra senespejlet, som derefter forkortes, hvorved det opstrammes. Huden strammes ikke egentlig op men trimmes blot, så det overskydende skæres af.

Variationer

Nyere teknikker, som eksempelvis ”trådløft” og andre ”minimale” løft er kommet til, hvor senespejlet ikke forkortes, men i stedet hænges op i nogle tråde, der enten er syet fast efter af huden er løsnet fra underlaget. Eller er lagt ind via små stik-huller i huden. Resultaterne er generelt mindre holdbare, men operationerne til gengæld lidt mere skånsomme.

Omfordeling af fedtvæv i forbindelse med ansigtsløft

Gennem de samme snit omkring øret skabes adgang til det dybere liggende fedtvæv. Fedtvævet kan herefter løsnes ved de såkaldte dybere ansigtsløft, eller trækkes op ved hjælp af tråde, såkaldt MACS lift.

Opstramning af muskulatur under facelift

Den mimiske muskulatur og senespejlet kan strammes op ved at det såkaldte SMAS lag deles og syes højere oppe mod kindbenet eller duplikeres. På halsen kan den overfladiske muskulatur opstrammes gennem et lille snit under hagen.

Følgevirkninger og komplikationer ved ansigtsløft

Skuffede forventninger er den hyppigste klage efter ansigtsløft med de mere skånsomme teknikker. Arrene kan være skæmmende og efterlade manglende hårvækst i tindingeområdet. Endelig kan der opstå skade på følenerver og bevægenerver. I sjældne tilfælde er disse nervepåvirkninger permanente.
Desuden findes der ved alle operationer risiko for blødning og infektion.

Hvor længe holder et ansigtsløft

Opstramninger af hud og væv hos mennesker, stopper ikke aldringsprocesserne. Så der findes ingen kosmetiske indgreb af denne type, ”der holder evigt”. På den anden side kan hævdes, at det, der er fjernet kommer ikke igen. Således kan man sige at aldringen ”parallelforskydes” i yngre retning.
”Holdbarheden” er dels individuel og påvirkes af genetiske faktorer samt ydre påvirkning som eks. Rygning. ”Holdbarheden” vil også være forskellige for de forskellige typer af løft, således, at jo større og jo mere åbent et indgreb, jo større effekt og dermed jo længere holdbarhed af resultatet.

Stort vægttab

Ved stort vægttab, kan ansigtet og specielt halsen få et ældet udseende. Traditionel ansigtsløftning og kirurgisk opstramning af huden på halsen kan reducere dette. Disse operationer regnes for rent kosmetiske indgreb og udføres efter traditionelle teknikker, trods stort vægttab.

Forundersøgelse

Ved det første besøg vil plastikkirurgen sammen med dig, vurdere dine ønsker i forhold til muligheder og begrænsninger. Du vil blive informeret om, hvad det er realistisk at forvente af resultat efter operationen, hvilke følgevirkninger operationen har samt hvilke risici operationen medfører. Du har krav på at modtage denne information både skriftligt og mundtligt.

Plastikkirurgen vurderer dit almene helbred og om det er nødvendigt med blodprøver eller andre undersøgelser før operationen kan gennemføres. Der bliver taget foto af dit ansigt, som kan anvendes som ”før” billeder, hvis operationen gennemføres.

Privat-patient

Som privat patient har du krav på, og tilrådes, at medbringe en bisidder til din forundersøgelse. Dette giver god mulighed for, at diskutere fordele og ulemper ved at gennemføre operationen, også efter du er kommet hjem. Lovgivningen omkring ”kosmetisk behandling” betyder desuden, at der som minimum skal gå 1 uge fra forundersøgelse før du kan booke dig til en operation. Dette er en beskyttelse af dig, så der ikke bliver foretaget alt for impulsive kosmetiske operationer.

Farooq har mere end 25 års erfaring indenfor plastikkirurgi. Han har specialiseret sig i æstetisk og kosmetisk kirurgi. Farooq taler foruden dansk også svensk, engelsk, dari og persisk.

Kalender
Farooq Nasseri Speciallæge i Plastikkirugi