Brystløft

Book konsultation
Download patientinformation:

Brystløft er en plastikkirurgisk operation, der opstrammer huden på brystet, løfter bryster og brystvorte og samtidigt bibeholder alt vævet, så brysterne ikke bliver mindre.

Slaphed af bryster ses typisk efter graviditeter eller vægttab, men alder og arvelige faktorer spiller også ind. Større brystløft foretages også under syge- og sundhedsforsikringen, såfremt der er fysiske gener.

Operationerne foregår i fuld bedøvelse og efterfølgende sygemelding i 1-2 uger.

Hvem henvender et brystløft sig til?

Graviditet
Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne vokser betydeligt, brystvorterne bliver også større og farven omkring ændres. Huden udvides i takt med at størrelsen tiltager. Kønshormonerne bidrager yderligere til blødgøring af vævene og kan medvirke til bristninger i læderhuden, såkaldte strækmærker. De hormonelle påvirkninger holdes ved lige under amningen, hvor amningen stimulerer til fornyet mælkeproduktion. Jo ældre kvinden er og jo flere graviditeter og ammeperioder, jo slappere bliver brysterne.

Alder
Med alderen mister huden sine elastiske egenskaber. Dette sker for huden over hele kroppen og forværres af, udefra kommende faktorer som rygning og megen sol. Større bryster er særligt udsat grundet vægt og tyngdekraft. Hvor hurtigt og hvor meget brysterne kommer til, at hænge afhænger dog primært af arvelige faktorer.

Overvægt
Brysterne består af både brystvæv og fedt. Overvægt gør brysterne større. Svær overvægt udvider også huden. Overvægt bevirker også en kønshormonel påvirkning. Det skyldes at de almindelige kønshormoner omsættes i fedtvævet, hvilket giver en forlænget østrogenlignende påvirkning. Det giver den samme risiko for nedsat elasticitet af huden og strækmærker, som ved eks. graviditet.
Ved et større vægttab, tilsigtet eller med alderen, vil slapheden blive tydelig.

Hvordan udføres et brystløft?

Ar omkring brystvorten – Periareolært Brystløft
Alle brystløft efterlader ar omkring brystvorterne.
Hos kvinder, der kun har let hængende bryster, kan der foretages et brystløft, der kun efterlader ar direkte omkring brystvorten. Denne teknik kræver samtidigt, en betydelig fasthed af brysterne, da sammentrækningen af huden omkring brystvorten vil bevirke en affladning af brystet. Således benyttes denne mest hos yngre kvinder eller ved samtidig indlæggelse af brystimplantater.
Arrene har en tendens til at blive uregelmæssige og brede, da der skal foretages en plissering af huden ind mod brystvorten.

Lodret ar – Vertikal Bystløft
Ved denne teknik er der mulighed for, at fjerne lidt mere af slapheden og samtidigt modvirke affladningen af brysterne. Teknikken efterlader både ar omkring brystvorten og lodret, fra brystvorten og ned til furen under brystet.
Det lodrette ar skal afkortes voldsomt i forbindelse med operationen og har en tendens til at forlænges efter ophelingen og efterlade for meget bryst under brystvorten, såkaldt undertunge bryster.

Ankerformet ar – Wise pattern
Hvis det er nødvendigt, at løfte og stramme i alle tre planer, anvendes den traditionelle snitføring, der efterlader ar omkring brystvorten, lodret ned og på tværs i furen under brystet. Dette er stadig den mest anvendte teknk, da den giver mulighed for, at tilpasse operationen til den enkelte kvindes bryst.

Forundersøgelse

Ved det første besøg vil plastikkirurgen sammen med dig, vurdere dine ønsker i forhold til muligheder og begrænsninger. Hvis det vurderes, at være muligt og forsvarligt med et brystløft, vil det blive vurderet, hvilken type af operation, der er bedst egnet til netop dig. Du vil blive informeret om, hvad det er realistisk at forvente af resultat efter operationen, hvilke følgevirkninger operationen har, samt hvilke risici operationen medfører.
Hvis du er over 40 år vil du blive anbefalet, at få foretaget en mammografi (røntgenundersøgelse af bryst) inden operationen. Plastikkirurgen vurderer dit almene helbred og om det er nødvendigt med blodprøver eller andre undersøgelser før operationen kan gennemføres. Der bliver taget foto af dit bryst, som kan anvendes som ”før” billeder, hvis operationen gennemføres.
Ved kosmetiske operationer tilrådes du altid, at medbringe en bisidder til din forundersøgelse. Dette giver god mulighed for, at diskutere fordele og ulemper ved at gennemføre operationen, også efter du er kommet hjem. Lovgivningen omkring ”kosmetisk behandling” betyder desuden, at der som minimum skal gå 1 uge fra forundersøgelse før du kan booke dig til en operation. Dette er en beskyttelse af dig, så der ikke bliver foretaget alt for impulsive kosmetiske operationer. Offentligt udvisiterede patienter, er ikke dækket af denne lovgivning, men anbefales, at følge samme forholdsregler.

Operationen

Brystløft udføres under indlæggelse og i fuld bedøvelse. Periareolært brystløft kan gennemføres i lokal bedøvelse, men anbefales også udført i fuld bedøvelse.
Du skal således være fastende mindst 6 timer inden operationen, men må dog drikke vand indtil 2 timer før.
Sygeplejersken på sengeafdelingen tager imod dig, identificerer dig og viser dig til rette. Narkoselægen gennemgår den planlage bedøvelse med dig og din plastikkirurg foretager optegning og sikrer sig, at I er enige om planen.
Ved afslutningen af operationen iføres du kirurgisk BH.

Efter operationen
Umiddelbart efter operationen overflyttes du til opvågningsafdelingen, hvor specialsygeplejersken og narkoselægen holder øje med dig, indtil du er helt vågen. Her opstartes den smertestillende behandling og mange patienter har også brug for kvalmestillende. Når du er helt vågen overflyttes du til din stue på sengeafdelingen. Plastikkirurgen kommer og tilser dig og informerer omkring forløbet af operationen.
Ved mindre brystløft, kan du komme hjem samme dag, men ved de lidt større operationer er du indlagt til dagen efter. Sygeplejersken hjælper dig på højkant, sørger for en god smertebehandling og sikrer observation af tidlige komplikationer
BH skal anvendes dag og nat i 3 uger. Du anbefales, at indkøbe en god sports BH, som du kan skifte med, når den kirurgiske BH skal vaskes. Efter de 3 uger vil de fleste have gavn af, at fortsætte med god og støttende BH uden bøjler om dagen, indtil 3 mdr. efter operationen. I denne periode kan du dog sagtens anvende bøjle BH til særlige lejligheder.
Efter 14 dage møder du til kontrol og fjernelse af tråde hos sygeplejersken. Der anvendes tråde, der forsvinder af sig selv, men enderne af trådene stikker ud og skal fjernes.

Kontrol
Du møder til kontrol hos din plastikkirurg 3 måneder efter operationen. Her kan resultatet af operationen vurderes og der bliver taget nye foto som dokumentation.

Følgevirkninger

Ar
I de første 3 mdr. er arrene røde og hævede, herefter bliver de langsomt lyse og flade. Det anbefales at anvende plasterbehandling så længe arrene fortsat er røde, dette modvirker tendensen til røde og hævede ar. Der går helt op til 2 år, før det endelige udseende af arrene kan vurderes.

Følelsesløshed
Der vil altid opstå nedsat følsomhed af huden på brystet i forbindelse med brystløft. Hos de fleste er denne midlertidig og følsomheden af huden vender langsomt tilbage.
Følsomheden af brystvorterne er særlig kritisk. Som anført, lægges altid snit hele vejen omkring brystvorterne uanset hvilken metode der anvendes. Dette betyder også, at følsomheden af brystvorterne påvirkes ved brystløft. Her kan skelnes imellem ”berørings-sansen” og den ”seksuelle følsomhed” af brystvorterne. Berørings-sansen vil typisk kun være påvirket i kort tid efter operationen. Berørings-sansen er nødvendig for rejsningsevnen af brystvorterne og for ammefunktionen. Den seksuelle følsomhed af brystvorten vil hos de fleste kvinder blive permanent nedsat ved et brystløft. Enkelte kvinder oplever en overfølsomhed, der også er generende, men som dog typisk forsvinder i løbet af det første år. Du skal således ikke få foretaget et brystløft, medmindre du er indstillet på risikoen for at miste den seksuelle følsomhed af brystvorterne.

Midlertidig hævelse
I ugerne efter operationen vil der være en hævelse af brysterne. Brysterne virker lidt ”pumpede” og har en rund facon, med meget fylde opadtil. Hævelsen forsvinder i løbet af 3 mdr. Herefter er brysterne lidt kantede, da det lodrette ar trækker lidt ind i brystet. Dette betyder også at flere kvinder bliver lidt skuffede, da de netop gerne vil have så fyldige og faste bryster som muligt. Når arrene falder til ro i løbet af det første år, forsvinder det ”kantede” udseende og brysterne får sin endelige facon.

Komplikationer

Blødning
Efter operationen stiger blodtrykket og herved kan et af de små blodkar som er delt ved operationen, briste og medføre en ansamling af blod under huden. Hvis det drejer sig om en større blødning er det nødvendigt med en ny operation. I givet fald sker dette næsten altid imens du stadig er indlagt og re-operationen gennemføres akut af din egen plastikkirurg.

Infektion
Infektion skyldes bakterier, der enten er kommet i kontakt med operationsfeltet i forbindelse med selve operationen eller mere almindeligt er kommet ind i kroppen gennem det nye ar efter at du er kommet hjem. I de fleste tilfælde er der således tale om en overfladisk infektion i arret, som kan behandles med lokal pleje og antibiotika. I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig i dybden og gøre det nødvendigt at åbne op eller drænere betændelse under fornyet indlæggelse og behandling med intravenøs antibiotika. I disse alvorlige tilfælde, vil infektionen kunne ødelægge det forventede resultat af operationen.

Dødt væv (nekrose)
Hvis huden strammes for meget, eller der tilstøder komplikationer i form af større blødning eller infektion, kan dette betyde, at blodcirkulationen i det opererede område bliver kritisk lav. Fedtvævet er mest følsomt og dødt fedtvæv efterlader en såkaldt fedt-nekrose, som igen efterlader en hård knude, som kan være øm og give anledning til bekymring. Hudnekrose kan ses i samlingspunkter under brystvorten eller under brystet. Disse komplikationer kan nødvendiggøre fornyet operation, men det er ikke altid, at der kan opnås et tilfredsstillende resultat.

Mistet følsomhed
Følsomheden af huden på undersiden af brystet kan blive nedsat eller ”sovende”. De fleste oplever problemet som mindre generende med tiden, selvom skaden er permanent. Dette skyldes formentlig, at hjernen vænner sig til den manglende følsomhed. Som anført vil de fleste opleve nedsat seksuel følsomhed af brystvorten, men enkelte oplever helt ophævet følsomhed og dermed også ophævet rejsningsevne. Dette betyder også, at signalerne, der er nødvendige til stimulation af mælkeproduktion er ophævet og dermed ødelægges ammefunktionen. Hvis du bliver gravid efter et brystløft, skal du dog altid prøve, at amme, da dette ofte kan lade sig gøre selv med anske lav følsomhed af brystvorterne.

Hypertrofisk ardannelse
Enkelte patienter har tendens til, at danne meget ar-væv ved operationer. Såkaldt hypertrofisk ardannelse. Alle ar er røde og hævede i månederne efter operationen. Men ved hypertrofisk ardannelse, forbliver arrene røde og hævede i over 1 år efter operationen. Arrene kan behandles med plaster over flere måneder og i svære tilfælde med indsprøjtning af steroid direkte i arvævet. I sjældne tilfælde kan der senere forsøges med kirurgisk korrektion af et skæmmende ar.
Hypertrofisk ardannelse adskiller sig fra Keloid, som er en arvelig ar-sygdom, hvor arvævet breder sig ud over det opererede område. Patienter med kendt Keloid frarådes kosmetisk kirurgi.

Holdbarhed

Opstramninger af hud og væv hos mennesker, stopper ikke aldringsprocesserne. Så der findes ingen opstrammende indgreb ”der holder evigt”. På den anden side vil det, der er fjernet ikke komme igen. Fornyet graviditet, overvægt og vægttab vil også betyde fornyet slaphed af brysterne. ”Holdbarheden” af et brystløft er individuel og påvirkes både af arvelige faktorer og ydre faktorer, som påvirker hudens elasticitet (hormoner, rygning o.a.). ”Holdbarheden” vil også være forskellig, for de forskellige typer af operationer, således, at jo større og jo mere åbent et indgreb, jo større effekt og dermed jo længere holdbarhed af resultatet.

Du kan desuden læse om brystløft på sundhed.dk

Andreas har mere end 25 års erfaring og har særlig ekspertise i plastikkirurgi efter stort vægttab og graviditet. Han er Danmarks “National Secretary” for The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Book
Andreas Printzlau Speciallæge i plastikkirurgi