Pandeløft

Book konsultation
Download patientinformation:

Ved et pandeløft kan man løfte den hud, der med alderen bliver "træt". Med alderen mister huden og muskulaturen i panden sin elasticitet, hvilket medfører at øjenbrynene synker længere ned.

I varierende grad kan dette påvirke inderste, yderste eller hele øjenbrynet. Forandringerne betyder, at patienten forsøger at løfte øjenbrynene ved brug af pandemuskulaturen. Dette medfører at rynkerne i panden bliver dybere og tydeligere. Samtidigt skubbes overskydende hud ned på øvre øjenlåg og omkring ydre øjenkrog. Førstnævnte betyder, at problemer med overskydende hud på øvre øjenlåg forværres, sidstnævnte betyder, at de såkaldte smilerynker bliver dybere og tydeligere.

Hvordan udføres et pandeløft?

Traditionelt løftedes øjenbrynene ved at fjerne overskydende hud umiddelbart over øjenbrynet, såkaldt ”direkte øjenbrynsløft”. Dette efterlader et skæmmende ar direkte i eller over øjenbrynet, hvorfor metoden bruges sjældnere i dag.

Der findes i dag metoder, hvor øjenbrynet løftes gennem via adgang gennem det øvre øjenlåg. Med permanente tråde eller midlertidige skruer kan øjenbrynet fæstes i en højere position. Resultaterne af disse operationer kan være meget ubetydelige.

Alternativt kan øjenbrynene løftes gennem snit lagt oppe i hårgrænsen. Hvis kun de yderste dele af øjenbrynene skal løftes anvendes et såkaldt ”tindingeløft”, hvor der anlægges et ca 4-5 cm. Snit oppe i håret i hver tinding, hvorigennem pandemuskulaturen kan opstrammes og lidt overskydende hud fjernes.

Skal hele øjenbrynet løftes, udføres såkaldte ”pandeløft”. Dette kan enten foregå med kikkert-teknik gennem op til 5 snit i hårgrænsen, eller som en åben operation, hvor snittet lægges tværs over panden, oppe i håret. Jo mere åben operation, jo lettere er det, at opnå et betydeligt resultat.

Følgevirkninger og komplikationer

Skuffede forventninger er den hyppigste klage efter øjenbrynsløft med de mere skånsomme teknikker. Arrene kan være skæmmende og efterlade manglende hårvækst. Endelig kan der opstå skade på følenerver til panden og hårbunden samt skade på bevægenerven til panden. I sjældne tilfælde er disse nervepåvirkninger permanente. Desuden findes der ved alle operationer risiko for blødning og infektion.

Holdbarhed

Opstramninger af hud og væv hos mennesker, stopper ikke aldringsprocesserne. Så der findes ingen kosmetiske indgreb af denne type, ”der holder evigt”. På den anden side kan hævdes, at det, der er fjernet kommer ikke igen. Således kan man sige at aldringen ”parallelforskydes” i yngre retning.

”Holdbarheden” er dels individuel og påvirkes af genetiske faktorer samt ydre påvirkning som eks. Rygning. ”Holdbarheden” vil også være forskellige for de forskellige typer af løft, således, at jo større og jo mere åbent et indgreb, jo større effekt og dermed jo længere holdbarhed af resultatet.

Forundersøgelse

Ved det første besøg vil plastikkirurgen sammen med dig, vurdere dine ønsker i forhold til muligheder og begrænsninger. Du vil blive informeret om, hvad det er realistisk at forvente af resultat efter operationen, hvilke følgevirkninger operationen har samt hvilke risici operationen medfører. Du har krav på at modtage denne information både skriftligt og mundtligt.

Plastikkirurgen vurderer dit almene helbred og om det er nødvendigt med blodprøver eller andre undersøgelser før operationen kan gennemføres. Der bliver taget foto af dit ansigt, som kan anvendes som ”før” billeder, hvis operationen gennemføres.

Som privat patient har du krav på, og tilrådes, at medbringe en bisidder til din forundersøgelse. Dette giver god mulighed for, at diskutere fordele og ulemper ved at gennemføre operationen, også efter du er kommet hjem. Lovgivningen omkring ”kosmetisk behandling” betyder desuden, at der som minimum skal gå 1 uge fra forundersøgelse før du kan booke dig til en operation. Dette er en beskyttelse af dig, så der ikke bliver foretaget alt for impulsive kosmetiske operationer.

Du kan også læse lidt om pandeløft på wikipedia.

Farooq har mere end 25 års erfaring indenfor plastikkirurgi. Han har specialiseret sig i æstetisk og kosmetisk kirurgi. Farooq taler foruden dansk også svensk, engelsk, dari og persisk.

Book
Farooq Nasseri Speciallæge i plastikkirurgi