BodyTite-NeckTite

Book konsultation
Download patientinformation:

BodyTite er en teknik, hvor fedtsugning kombineres med opstramning af huden. Fedtet i underhuden fedtsuges og varmebehandles (”smeltes”) væk, og hudens dybere lag opstrammes ved varmepåvirkningen. Da behandlingen foregår inde under huden, har man kun brug for 2-3 små indstikssteder for at få adgang. Dette efterlader ganske få og meget små ar (ca. 5 mm), som bliver usynlige eller næsten usynlige med tiden. Den tekniske betegnelse for behandlingen er ”radiofrekvens ablation”. Metoden til varmeassisteret fedtsugning er en meget sikker og effektiv metode med minimale bivirkninger.

BodyTite er et godt alternativ til den mere klassiske fedtsugning. Vi laver dog stadig den klassiske fedtsugning - som du kan læse mere om her.

Hvem henvender BodyTite sig til?

BodyTite-teknikken er særdeles velegnet, hvis man har løs hud i mindre grad, og ikke ønsker ar. BodyTite kan anvendes på alle voksne (unge, midaldrende og ældre) til at opstramme løs hud og fjerne fedtoverskud. Typiske patienter har løs hud som følge af aldersforandringer, graviditeter eller vægttab/vægtøgning. BodyTite kan anvendes de fleste steder på kroppen, på arme, ben og hofter samt i ansigt/hals-området (såkaldt FaceTite/NeckTite).

Hvornår er BodyTite ikke egnet?

BodyTite-teknikken er ikke egnet, hvis man er meget undervægtig, meget overvægtig, hvis man er gravid eller har pacemaker/intern defibrillator. BodyTite-behandling er ikke egnet til områder med udtalt hudoverskud eller løshed af huden; i disse tilfælde behøves kirurgisk fjernelse af hud, som efterlader ar. BodyTite er mindre egnet i områder med meget beskadiget hud (f.eks. mange hudsprængninger, store ar eller følger af tidligere fedtsugninger). Ved forundersøgelsen vurderes det om din hud er egnet til at gennemgå en opstramning med BodyTite.

BodyTite-behandling er kosmetisk, og tilbydes kun til private patienter. BodyTite-behandling kan ikke tilkøbes til en behandling, som man modtager som offentlig udvisiteret patient (f.eks. operation for løs hud efter massivt vægttab). Man kan dog, på lige fod med alle andre, på et senere tidspunkt, bestille en privat forundersøgelse for at få en vurdering af mulighederne for supplerende hudopstramning med BodyTite til områder, som er tidligere opereret eller til områder som ikke er godkendt til behandling i offentligt regi.

Hvad kan opnås med BodyTite?

Man kan regne med en opstramning af hudarealet på ca. 25-33 % efter en behandling. I nogle tilfælde sker der op til 40-50 % hudopstramning, men det afhænger meget af hudens kvalitet. Således loves kun 25 % arealreduktion i de behandlede hudområder. I de fleste tilfælde kombineres BodyTite-behandling med en almindelig fedtsugning (priser er incl. fedtsugning). Man kan som regel se en effekt af behandlingen med det samme. Den fulde effekt indtræder dog først efter 6-12 måneder.

Du kan læse mere om BodyTite på denne hjemmeside

Andreas har mere end 25 års erfaring og har særlig ekspertise i plastikkirurgi efter stort vægttab og graviditet. Han er Danmarks “National Secretary” for The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Book tid
Andreas Printzlau Speciallæge i plastikkirurgi