Armplastik

Book konsultation
Download patientinformation:

Armplastik kan anbefales ved udtalt løshed af huden på overarmene. Denne slaphed ses typisk efter større vægttab, men alder og arvelige faktorer spiller også ind. Operationen efterlader ar på indersiden af overarmen. På Printzlau Privathospital har vi særlig stor ekspertise i plastikkirurgi efter stort vægttab.

Operationen foregår i fuld bedøvelse, med indlæggelse og efterfølgende sygemelding i 1-3 uger.

Hvordan udføres en armplastik?

Der findes mange teknikker til opstramning af huden på overarmene. Afhængig af problemets omfang kan snittet lægges på forskellige måder, så forskellig mængde af hud kan fjernes. I lette tilfælde lægges typisk et kortere snit op imod armhulen, men i de fleste tilfælde lægges et snit ned langs indersiden af overarmen fra armhulen til albuen. Ved de rent kosmetiske operationer lægges snittet og dermed arret langs inderste kant af biceps. Ved de større reduktioner lægges snittet længere bagtil på overarmen.

Ved operationen suppleres typisk med en fedtsugning. Ved de kosmetiske operationer hjælper dette på det kosmetiske resultat, men ved de større armplastikker foretages fedtsugningen for at skåne de små lymfekar og dermed forebygge efterfølgende hævelsestendens af underarm og hånd.

Forundersøgelsen

Ved det første besøg vil plastikkirurgen sammen med dig, vurdere de ønsker i forhold til muligheder og begrænsninger. Hvis det vurderes, at være muligt og forsvarligt med en armplastik, vil det blive vurderet, hvilken type af operation, der er mest egnet til netop dig. Du vil blive informeret om, hvad det er realistisk at forvente af resultat efter operationen, hvilke følgevirkninger operationen har samt hvilke risici operationen medfører.

Plastikkirurgen vurderer dit almene helbred og om det er nødvendigt med blodprøver eller andre undersøgelser før operationen kan gennemføres. Der bliver taget foto af dine arme, som kan anvendes som ”før” billeder, hvis operationen gennemføres.

Som privat patient har du krav på, og tilrådes, at medbringe en bisidder til din forundersøgelse. Dette giver god mulighed for, at diskutere fordele og ulemper ved at gennemføre operationen, også efter du er kommet hjem. Lovgivningen omkring ”kosmetisk behandling” betyder desuden, at der som minimum skal gå 1 uge fra forundersøgelse, før du kan booke dig til en operation. Dette er en beskyttelse af dig, så der ikke bliver foretaget alt for impulsive kosmetiske operationer. Offentligt udvisiterede patienter er ikke dækket af denne lovgivning, men anbefales, at følge samme forholdsregler.

Operationen

Armplastik udføres under indlæggelse og i fuld bedøvelse. Mindre armplastikker kan gennemføres i lokal bedøvelse, men generelt anbefales fuld bedøvelse, da dette giver bedst mulighed for at opnå det optimale resultat.

Du skal således være fastende mindst 6 timer inden operationen, men må dog drikke vand indtil 2 timer før.
Sygeplejersken på sengeafdelingen tager imod dig, identificerer dig og viser dig til rette. Narkoselægen gennemgår den planlage bedøvelse med dig og din plastikkirurg foretager optegning og sikrer sig, at I er enige om planen.

Ved afslutningen af operationen iføres du komprimerende bandage, som du også skal anvende i tiden efter operationen.

Følgevirkninger

Ar
Arrene er det største minus ved armplastik. Arrene ligger på langs af armen, hvilket desværre giver en tendens til brede ar. I de første 3 mdr. er arrene røde og hævede, herefter bliver de langsomt lyse og flade. Der går helt op til 2 år, før det endelige udseende af arrene kan vurderes.

Midlertidig hævelse af underarme og hænder
Det er almindeligt, at der er en forbigående hævelsestendens af underarme og hænder efter en armplastik. Det kan tage op til flere uger før dette fortager sig helt. Det er vigtigt, at du så vidt muligt holder armene over hjerteniveau når muligt (lejrer på puder om natten). I svære tilfælde bør der anvendes elastisk komprimerende handske og evt. massage ved fysioterapi.

Komplikationer

Blødning
Efter operationen stiger blodtrykket og herved kan et af de mange blodkar som er delt ved operationen, briste og medføre en ansamling af blod under huden. Hvis det drejer sig om en større blødning er det nødvendigt med en ny operation. I givet fald sker dette næsten altid imens du stadig er indlagt og reoperationen gennemføres akut af din egen plastikkirurg. Infektion skyldes bakterier, der enten er kommet i kontakt med operationsfeltet i forbindelse med selve operationen eller mere almindeligt er kommet ind i kroppen gennem det nye ar efter at du er kommet hjem. I de fleste tilfælde er der således tale om en overfladisk infektion i arret, som kan behandles med lokal pleje og antibiotika. I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig i dybden og gøre det nødvendigt at åbne op eller drænere betændelse under fornyet indlæggelse og behandling med intravenøs antibiotika. I disse alvorlige tilfælde, vil infektionen kunne ødelægge det forventede resultat af operationen.

Dårlig heling
Ved de større plastikker er der risiko for dårlig heling, så en del af arret åbner sig. Defekten behandles typisk ”konservativt” og heler op fra bunden. Arret kan blive bredt og grimt svarende til det pågældende område og du vil i givet fald blive tilbudt en senere korrektion (ca 1 år efter operationen). I svære tilfælde kan det være nødvendigt, at foretage forsøg på fornyet lukning af arret under antibiotikadække.

Lymfødem
I meget sjældne tilfælde ses blivende hævelsestendens af underarme og hænder. Tilstanden kræver behandling med komprimerende handsker og speciel fysioterapi. Hos de fleste patienter vil tendensen aftage og med tiden helt forsvinde.

Nerveskade
I forbindelse med operationen kan der ske skade på følenerverne til huden. Dette medfører et følelsesløst område på huden på armen. Tilstanden er generende, men har ikke indflydelse på førligheden.

Hypertrofisk ardannelse
Hos nogle personer dannes der meget ar-væv, såkaldt hyperttrofisk ardannelse. Dette medfører tykke røde ar. Arrene kan behandles med plaster over flere måneder og i svære tilfælde med indsprøjtning af steroid. I sjældne tilfælde kan der senere forsøges med kirurgisk korrektion af et skæmmende ar.

Holdbarhed

Opstramninger af hud og væv hos mennesker, stopper ikke aldringsprocesserne. Der findes ingen kosmetiske indgreb af denne type, ”der holder evigt”. På den anden side kan hævdes, at det, der er fjernet kommer ikke igen. Således kan man sige at aldringen ”parallelforskydes” i yngre retning.

”Holdbarheden” er individuel og påvirkes af genetiske faktorer samt ydre påvirkning som eks. Rygning. ”Holdbarheden” vil også være forskellige for de forskellige typer af operationer, således, at jo større og jo mere åbent et indgreb, jo større effekt og dermed jo længere holdbarhed af resultatet.

Du kan læse mere om armplastik på DSKP’s hjemmeside her

Plastikkirurgi efter fedmekirurgisk indgreb

Undersøgelser tyder på at risikoen for komplikationer efter plastikkirurgi er særlig stor for patienter, der har gennemgået fedmekirurgiske indgreb. Du skal som fedmeopereret patient forvente livslang behandling med kosttilskud, men det er meget vigtigt, at du som kommende plastikkirurgisk patient tager de anbefalede kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, samt at du op til et plastikkirurgisk indgreb er ekstra opmærksom på at få en sund og varieret kost.

Efter et fedmekirurgisk indgreb, skal der gå minimum 1½ år, før du kan tilbydes plastikkirurgisk korrektion. Dette skyldes at stofskiftet skal have lov at stabilisere sig så meget som muligt, så risikoen for komplikationer minimeres.

Andreas har mere end 25 års erfaring og har særlig ekspertise i plastikkirurgi efter stort vægttab og graviditet. Han er Danmarks “National Secretary” for The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Book
Andreas Printzlau Speciallæge i plastikkirurgi