Andreas Printzlau og Suzy Wengel video 2

Printzlau Privathospital har fået besøg af Suzy Wengel (kostvejleder, foredragsholder, vanecoach og medejer af SenseMyDiet). Ud af Suzys besøg er der kommet 3 videoer omhandlende overvægt, plastikkirurgi efter vægttab og livsstil. I den 4. video fortæller Andreas om, hvad du som vægttabs patient selv kan gøre inden en plastikkirurgisk operation og om mulighederne for kirurgi i det offentlige og private.

I denne anden video taler Andreas og Suzy om at have en holistisk tilgang til overvægt og hvilke forandringer, der opstår efter vægttab, både fysiologisk, mentalt og psykosocialt. Andreas fortæller også om, hvordan vi på Printzlau Privathospital møder vores patienter som hvert unikt menneske, de er – plastikkirurgien handler for os ikke blot om det kirurgiske speciale, men i lige så høj grad om vores patienters egenomsorg, livskvalitet og oplevede begrænsninger i livsudfoldelsen.

Har du brug for hjælp til at opnå eller opretholde et vægttab?

Suzy Wengel er kostvejleder, foredragsholder, vanecoach og medejer af SenseMyDiet. Hun er kvinden bag sundhedskonceptet SenseMyDiet og forfatter til en hel stribe bøger om Sense. Hun har hjulpet mange hundrede klienter til en sund livsstil og et varigt vægttab.