Vision og historie

Naturlighed og respekt for det enkelte menneske, er værdigrundlaget for Plastikkirurg Andreas Printzlau. Andreas etablerede Bodylift Center i 2011 for at skabe et specialhospital med fokus på faglighed og omsorg. Siden er hospitalet vokset og hedder i dag Printzlau Privathospital.

Anerkendt plastikkirurg
Andreas er en anerkendt plastikkirurg, som sætter en ære i at yde den bedste kvalitet, sikkerhed og patientfortrolighed. Vi ønsker, at alle vores patienter, private såvel som offentlige, kun skal tilbydes den ypperste behandling i respekt for deres øvrige liv og personlighed.

Patientrettigheder

Hvad dækker prisen
På Printzlau Privathospital er holdningen, at vi følger vores patienter hele vejen igennem forløbet og at alle udgifter i denne forbindelse er dækket af den primære betaling. Det betyder, at alle nødvendige kontroller eller korrektioner er uden yderligere omkostning for patienten. Vær opmærksom på at du i forbindelse med særlige tilbud eller kampagner kan have fravalgt denne service.

Juridiske rettigheder
Som patient på Printzlau Privathospital har du desuden en lang række rettigheder, der er fastsat i den danske lovgivning:

Information og samtykke
Du skal informeres ordentligt om den planlagte behandling, følgevirkninger samt risiko for komplikationer. Først når du føler, at du har fået tilstrækkeligt god information, skal du give samtykke til behandlingen inden den kan gennemføres.

Der gælder skærpede regler for kosmetiske operationer. Her skal du informeres både skriftligt og mundtligt og underskrive en samtykkeerklæring inden en behandling kan gennemføres. Du har krav på en bisidder i forbindelse med informationen, men du er ikke forpligtet. Fra du har modtaget informationen skal du have en betænkningstid på minimum 3 dage ved operationer planlagt til lokalbedøvelse og 7 dage ved operationer planlagt til fuld bedøvelse. Kosmetisk kirurgi må ikke tilbydes personer under 18 år.

Aktindsigt i din journal
Hospitalet har forpligtigelse til, at føre journal i forbindelse med din behandling. Du kan til enhver tid få indsigt i, hvad der står i journalen og få en kopi udleveret. Du vil altid blive tilbudt en gennemgang af journalen med din behandler, hvis du ønsker det.

Klage og erstatning
Hvis du er utilfreds med en behandling vil vi i første omgang foreslå, at du henvender dig direkte til din behandler eller Printzlau Privathospitals ledelse. Vi modtager også meget gerne skriftlige klager, så vi kan blive bedre til, at tage os af vores patienter.

Hvis der ikke kan opnås enighed omkring din utilfredshed med din behandling har du mulighed for at kontakte en patientvejleder eller klage til patientklagenævnet. Du kan læse mere om dine muligheder på www.borger.dk.
Der er ikke en direkte sammenhæng mellem klage og erstatning. Du kan således godt have krav på en erstatning i forbindelse med en behandling, som du ikke ønsker at klage over, og du kan på den anden side ikke være sikker på at få en erstatning, selvom du får medhold i en klage. Læs mere på www.borger.dk.

Frit og udvidet frit sygehusvalg
Indenfor det offentlige sygehusvæsen har du ret til frit, at vælge mellem de offentlige sygehuse. Såfremt et offentligt sygehus ikke kan tilbyde behandling indenfor 1 måned har du mulighed for at vælge behandling på et privat sygehus. Kontakt os på telefon 5094 0303 for nærmere information.

Patientvejledning
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker har en patientvejleder, der rådgiver og informerer om patienters rettigheder og mulighederne for at blive behandlet på et privathospital eller en privatklinik. Du er velkommen til at kontakte patientvejlederen, der kan blandt andet kan oplyse om regler for:

Adgang til undersøgelse, behandling og eventuel efterbehandling på offentlige og private sygehuse/klinikker i Danmark.
Frit og udvidet frit sygehusvalg for patienter med fysiske og psykiske sygdomme, herunder også behandling af børn og unge under 19 år med psykiatriske sygdomme.
Ventetider for en lang række diagnoser til undersøgelse og behandling på offentlige og private hospitaler og klinikker.
Brug af din sundhedsforsikring

Patientvejleder
Børsen
1217 København K

E-mail: patientvejleder@privatehospitaler.dk

Telefon: +45 8620 9988

Telefontiden er:

Mandag kl. 9:00-12.00

Tirsdag kl. 9:00-12.00

Torsdag 13:00-16:00.

Patientvejlederen er uddannet sygeplejerske. Patientvejlederen er ansat af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Virksomheds- og ledelsesgrundlag

Persondatapolitik