Forundersøgelse

Alle behandlinger på Printzlau Privathospital indledes med en forundersøgelse. Vi sætter en ære i, at du møder den plastikkirurg, der evt. senere skal behandle dig. Som offentlig udvisiteret patient skal kortest mulig ventetid prioriteres, hvorfor det ikke kan forventes, at du bliver forundersøgt af den samme plastikkirurg, som du bliver opereret af. Forundersøgelsen varer normalt en halv time, men ved visse typer af behandling afsætter vi endnu længere tid. Det er derfor vigtigt, at du ved henvendelse til Printzlau Privathospital gør opmærksom på, hvilken type af behandling henvendelsen drejer sig om, så du møder den korrekte plastikkirurg og, der afsættes tilpas tid til samtalen.

Vurdering

Ved forundersøgelsen beskriver du dine ønsker og plastikkirurgen foretager en vurdering af muligheder og begrænsninger. Hvis du allerede har været vurderet på et andet offentligt eller privat hospital i samme anledning, er det en god idé, at medbringe papirerne herfra. Hvis du er henvist fra et offentligt sygehus under det udvidede frie sygehusvalg, vil papirerne allerede være sendt til os.

Bisidder

Det er altid en god idé, at medbringe en bisidder til forundersøgelsen, så du har en du kan snakke med omkring muligheder og begrænsninger efter, at du kommer hjem.

Behandling

Hvis plastikkirurgen vurderer, at det er muligt og forsvarligt, at gennemføre den behandling du ønsker, vil der blive taget foto, målt blodtryk og lyttet på hjerte og lunger i forbindelse med forundersøgelsen. Hvis der skal tages blodprøver inden operationen kan dette foregå via din egen læge eller privat via ”Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium”, der har filialer i hele Storkøbenhavn.

Oplysningsskema

I forbindelse med forundersøgelsen bliver du bedt om, at udfylde oplysningsskema vedrørende dit helbred og medicin, samt samtykkeerklæring til vores håndtering af dine personlige oplysninger. Printzlau Privathospital er naturligvis underlagt tavshedspligt omkring alle dine personlige forhold og deler kun disse informationer med trediepart, hvis det er nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af din behandling.

Pris

En forundersøgelse hos Printzlau Privathospital koster 900 kr. Såfremt du efterfølgende gennemgår en operation i fuld bedøvelse, vil prisen for forundersøgelsen blive fratrukket operationsprisen. For nærmere information kontakt os på telefon 7244 0606.