Udvidet brystløft med anvendelsen af eget fedt

Som nævnt kan brysterne hos kvinder med ringe mængde kirtelvæv blive meget ”tomme” og nærmest ”punkterede” efter et stort vægttab. I USA har mange plastikkirurger tilbudt fylde i form af implantater. Ulempen ved dette er hudens manglende evne til at ”holde” implantaterne, hvilket bevirker en tendens til ”pendulerende” bryster på længere sigt og så naturligvis problemet med, at indoperere fremmedlegemer, der senere skal udskiftes osv. Dette har ledt andre plastikkirurger inklusive undertegnede til, at udvikle teknikker, hvor det overskydende væv udenfor brysterne, anvendes som støtte og fylde for de nye bryster. Teknisk set bevares nogle fine blodkar på siden af brystkassen, som kan forsyne det overskydende væv, hvorefter vævet kan forskydes ind under de nye bryster og formes som et lille implantat. Ved det udvidede brystløft er det kun en lille mængde væv der kan tilføres, imens at en større mængde væv kan tilføres ved Upper Bodylift operationerne.
Der er kun udført få af disse operationer i verden, hvorfor denne type af kirurgi fortsat skal betragtes som eksperimentel.
Operationen tager typisk 4 timer  og kræver 1 døgns indlæggelse.
Forventet sygemelding 2-4 uger.

Priserne ligger fra 42.000 kr.

BOOK KONSULTATION

Læs mere om plastikkirurgi efter stort vægttab

Læs mere om kriterierne ved plastikkirurgi efter stort vægttab