Virksomheds- & ledelsesgrundlag

Beskrivelse af virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag

Fremgangsmåde

Virksomheden bygger på værdier, som skal give retning til, og præge udviklingen af virksomheden.

Værdier:

Patient

At undersøgelse og behandling af patienter foregår efter højeste specialiststandard.
At kontakt, undersøgelse og behandling af patienter foregår professionelt, respektfuldt og venligt med forståelse for patienternes individualitet og sårbare situation.

Personale

At man som ansat på Printzlau Privathospital udviser ansvarlighed, faglig dygtighed, hjælpsomhed og samarbejdsvilje.

Ledelse

At ledelsen på Printzlau Privathospital er åben og præget af tillid, dialog og refleksion.

Mål:

  Printzlau Privathospital skal være et privathospital på højt internationalt niveau.

  Printzlau Privathospital skal være et hospital, hvor patienterne oplever en personlig, tryg og professionel undersøgelse og behandling.

  Printzlau Privathospital skal være en god og sikker arbejdsplads, hvor mennesker og faglighed er i fokus og hvor alle medarbejdere sikres klare personlige og fælles mål.

  Printzlau Privathospital skal være en dynamisk virksomhed under konstant udvikling med det formål at sikre den bedste undersøgelse og behandling af patienterne.

  Det er Printzlau Privathospital mål at øge tilgangen af patienter inden for vort fagområde.

  Det er Printzlau Privathospital mål at have forskningsmæssige og forretningsmæssige samarbejdsaftaler med andre indenfor vores fagområde, både i privat og offentligt regi.

  Printzlau Privathospital ansættelsespolitik skal sikre, at nyansatte, både ved ansættelse som månedslønnede og ved konsulentansættelse, besidder tilstrækkelig faglig dygtighed og har gode samarbejdsevner.

  Der skal sikres et fagligt miljø som understøtter høj kvalitet i patientbehandlingen. Dette skal understøttes af intern undervisning.

  Deltagelse i relevante eksterne kurser og kongresser er vigtig for at fastholde Printzlau Privathospital som en dynamisk virksomhed.

  Printzlau Privathospital virksomhedsgrundlag indgår i de årlige MUS-samtaler.

Dokumentation
Referat for MUS-samtalerne.

Ledelse

Det er en del af ledelsens arbejdsområde at vurdere og iværksætte omkostningsbevidste tiltag med henblik på at øge patienttilgangen.
Ledelsen består af

  Administrerende direktør: 
Ansvar for budget, regnskab, eksterne leverandører og personale.

  Chefsekretær
: Driftansvar for sekretariatet. Ansvar for salg og marketing. 
Refererer til den adm. dir.

  Virksomhedsansvarlige læge: 
Ansvar for behandlinger, klinisk bemanding og aftaler med eksterne kliniske samarbejdspartnere.

  Specialeansvarlig læge: 
Ansvar for patientforløb indenfor specialet
Refererer til virksomhedsansvarlige læge

  Chefsygeplejerske: 
Ansvar for sygepleje og sygeplejebemanding. Ansvar for kvalitetsudviklingsarbejdet. 
Refererer til virksomhedsansvarlige læge

  Administrerende direktør og virksomhedsansvarlig læge udgør den overordnede ledelse. Kan være samme person.

  Den udvidede ledelse består af ovennævnte personer. Der kan være personsammenfald.

Ledelsen har til opgave, at
• Tilstræbe økonomisk overskud i driften af Printzlau Privathospital
• At sikre kvaliteten af de udbudte behandlinger
• At tilstræbe et godt arbejdsmiljø, fysisk og psykisk

Værdier for ledelsen
• Åben
• Positiv
• Anerkendende

Henviser til DDKM standard nr: 1.1.1
Antal sider: 3
Gældende fra: 2018.04.01
Version: 2.0
Revideres den: 2021.04.01
Udarbejdet af: ap
Ansvar / godkendt af: ap