Kapselforsikring

Hvem er dækket

Alle kvinder der har fået foretaget brystforstørrelse med implantater eller udskiftet brystimplantater på Printzlau Privathospital, hvor kapselforsikring er inkluderet i prisen eller som har tegnet specifik ekstra ”kapselforsikring” i forbindelse med kampagner, tilbud eller lignende, hvor kapselforsikring ikke er inkluderet.

Hvad er dækket

Operationsudgiften i tilfælde af nødvendig reoperation grundet kapseldannelse ”Baker grad 3” eller derover. Det betyder i praksis en kapseldannelse, der kan ses og giver fysiske gener.

Kapseldannelse ”Baker grad 2”, som blot føles som et lidt fastere implantat på den ene eller begge sider er ikke dækket.

Hvad er ikke dækket

Alle andre udgifter, herunder men ikke begrænset til:

  • Ønsker om en anden operationstype eller andet implantat
  • Reoperationer grundet selvforskyldte skader
  • Reoperationer grundet andre komplikationer
  • Udgifter til udskiftning af implantater med mindre dette er lægeligt begrundet i kapseldannelsen eller behandlingen af denne

Hvor længe

Kapselforsikringen gælder i 3 år fra den primære operationsdato.

I praksis vil kapseldannelsen kunne konstateres ved den obligatoriske 1 års kontrol. Det betyder at det kun er den kapseldannelse, som skyldes kroppens umiddelbare reaktion på implantatet, som er omfattet af forsikringen. Den kapseldannelse, der kan opstå grundet lækage af implantatet enten som hul eller sivning igennem implantatskallen, er ikke omfattet af kapselforsikringen medmindre den konstateres ved en konsultation på Printzlau Privathospital inden 3 år efter den primære operationsdato.

Hvad med garanti efter reoperationen

Hvis der gennemføres en reoperation, vil reoperationsdagen tælle som ny primær operationsdato og kapselforsikringen dermed automatisk forlænges for det pågældende bryst.