Information om kosmetisk næseoperation

Hvordan udføres en kosmetisk næseoperation

Ved en kosmetisk næseoperation lægges de fleste snit indvendigt i næseborene, for at undgå synlige ar. Ofte lægges også et lille snit på undersiden af næsen. Ved for stor, klumpet næsespids fjernes en del af næsebrusken og evt. nederste spids af næseskillevæggen. Ved høj næseryg fjernes brusk og den fremstående bule på næsebenet gennem en “kanal”, som laves fra indersiden af næseborene. Ved brede næseben oversaves næsebenene, så de kan modelleres på plads. Hvis næseborene er for brede, fjernes et lille stykke af næsefløjene. Operationen foregår som regel i fuld bedøvelse med efterfølgende indlæggelse.

Ved operationens afslutning anlægges en skinne over næsen. Skinnen og evt. tråde fjernes efter en uge. Man skal herefter være forsigtig og ikke komme til at støde næsen, så kan den gå ud af facon. Næsen kan føles lidt tilstoppet i starten. Man skal være forsigtig med at pudse næse de første 2-3 uger efter operationen. Arbejdet kan som regel påbegyndes igen efter ca. 2 uger. Sport kan genoptages efter ca. 4 uger, hvis man er forsigtig og ikke støder næsen. Næsen er lidt hævet i starten og hævelsen aftager lidt efter lidt. Det sidste af hævelsen aftager langsomt. Det endelige resultat kan først vurderes efter ½ – 1 år.

Følgevirkninger og komplikationer

Der er næsten igen smerter efter operationen. Kinderne kan blive lidt hævede, og der kommer ofte blå mærker og hævelse under øjnene. Efter at skinnen er fjernet, er næsen lidt hævet. Det varer ca. 2 uger efter operationen før man ser nogenlunde normal ud igen. Slimhinderne i næsen er hævet i starten med deraf følgende nedsat luftpassage. Lugtesansen kan være nedsat i starten.

Blodansamlinger og infektioner ses meget sjældent efter operationen. Slutresultatet ved næseoperationer kan være uforudsigeligt. Af og til falder hævelsen ikke som ventet, de nederste bruske bliver uregelmæssige, og undertiden forskubber næsebenene sig tilbage på plads. Nedsat luftpassage kan også forekomme. De fleste problemer kan korrigeres ved en senere operation. Meget sjældne komplikationer: Pludselig næseblødning i efterforløbet. Permanent nedsat luftpassage. Permanent ændret lugte og smagssans. Skade på tårekanal. Hudskade med efterfølgende ar dannelse.

Holdbarhed

Som regel en mindre og mere lige næse som passer bedre til ansigtet. Efter at hævelsen er aftaget, må man forvente at resultatet bliver uændret i en årrække. Næser bliver større, når man bliver ældre.

Forundersøgelse

Der er 1 uges betænkningstid fra konsultation til operation må foretages. Samtykke til operation må først gives når betænkningstiden er udløbet. Ledsager kan medbringes ved konsultation.